ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χάρις στην πολυετή κι ευρεία εμπειρία που διαθέτουμε στο χώρο, μπορούμε να εγγυηθούμε σε κάθε ιδιώτη και εταιρεία που μας εμπιστεύεται ένα προηγμένο επίπεδο τεχνογνωσίας, που αντιδρά άμεσα, σχεδιάζει στρατηγικά, παράγει λύσεις και δημιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές. Η κοστολόγηση των υπηρεσιών που παρεχουμε, γίνεται πάντα με γνώμονα τον άνθρωπο και λαμβάνοντας υπόψιν τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της εποχής.

συσταση νεων επιχειρησεων

Αναλαμβάνουμε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες ίδρυσης της επιχειρησησής σας με μια απλή εξουσιοδότηση και παρέχουμε εκπροσώπηση στη ΔΟΥ για όλες τις εργασίες που θα οδηγήσουν στην έναρξη. Έναρξη στον ΟΑΕΕ και αν υπάρχει προσωπικό σε ΙΚΑ ή και σε όποιο άλλο αρμόδιο επικουρικό ταμείο υπάγεται η επιχείρηση. Με την ολοκλήρωση της έναρξης αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη διεκπεραίωση κάθε είδους ανάγκης της επιχείρησής σας σε θέματα Οργάνωσης, Εποπτείας, Εργατικών, Μισθοδοσίας, Συστάσεις Εταιρειών, Αντιμετώπιση ελέγχων.

τηρηση βιβλιων α', β' και γ' κατηγοριας

Παρέχουμε πλήρως μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων Β' και Γ' κατηγορίας. Είμαστε δίπλα σας σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους. Σας ενημερώνουμε επί θεμάτων Κώδικα και παραβάσεων. Αναλαμβανουμε την διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών. Στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε συμπεριλαμβάνεται η ηλεκτρονική υποβολή προσωρινών και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ, η ηλεκτρονική υποβολή και πληρωμή δήλωσης ΦΠΑ μέσω του συστήματος TAXIS και e-banking, η ηλεκτρονική υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων, η δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3, η δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Α.Ε και Ε.Π.Ε. και τέλος η δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Ο.Ε.-Ε.Ε & λοιπών Νομικών προσώπων.

μισθοδοσια υπαλληλων

Παρέχουμε υπολογισμό μισθοδοσίας εισφορών και πληρωτέων ποσών, ηλεκτρονική υποβολή προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας (Προσλήψεις - Αποχωρήσεις – Καταγγελίες). Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και αποδείξεων. Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας. Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ και εντύπων στην Επιθεώρηση Εργασίας. Εκπροσώπηση σε θέματα - προβλήματα σε επιθεώρηση εργασίας και τέλος πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών ηλεκτρονικά μέσω e-banking.

Συνταξιοδοτικα Θεματα

Aναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελέτης συνταξιοδότησης και χρηματοοικονομικής ανάλυσης της κάθε περίπτωσης, με στόχο το μέγιστο όφελος του κάθε ασφαλισμένου. Aναλαμβάνουμε την επίσημη καταμέτρηση ενσήμων, τη συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων που απαιτούνται ανά φορέα κύριας ασφάλισης καθώς και την προσωπική παρακολούθηση της πορείας συνταξιοδότησης

συμβουλευτικες υπηρεσιες ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Παρέχουμε κάτι παραπάνω από τα αυτονόητα όπως τήρηση βιβλίων, ΦΠΑ κτλ. και πέρα απο τις υποτυπώδεις υποχρεώσεις σας, παρέχουμε την σαφή εικόνα των οικονομικών σας μεγεθών ωστε να διευκολυνουμε τη λήψη αποφάσεων. Ειμαστε διπλα σας ως σύμβουλοι και συνεργάτες τόσο σε οικονομικά θέματα που προκύπτουν, όσο και με ρεαλιστικές προτάσεις για την βελτίωση της δραστηριότητάς σας (π.χ αναζήτηση της κατάλληλης επιδότησης, βοήθεια σε διαδικασίες κοστολόγησης και τιμολόγησης).

εργασιακα - ασφαλιστικα θεματα

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο του μισθού σας με βάση την ισχύουσα συλλογική σύμβαση του κλάδου και της ειδικότητά σας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδόματα που δικαιούσθε. Ελέγχουμε τις ασφαλιστικές εισφορές σας, τον αριθμό και το είδους των ενσήμων σας. Επιπλέον με τους δικηγόρους που συνεργαζόμαστε, παρέχουμε συμβουλές σε θέματα απολύσεων και των αναλογούντων αποζημιώσεων και τέλος συμβουλές σε θέματα καταγγελιών στις υπηρεσίες του ΙΚΑ και Επιθεώρησης Εργασίας.

φορολογικες δηλωσεις

Αναλαμβάνουμε την Ηλεκτρονική Υποβολή της δήλωσης εισοδήματος στο σύστημα TAXIS καθώς και των στοιχείων ακινήτων (Ε1 –E2 - Ε9). Γίνεται άμεσος υπολογισμός και εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος. Επίσης αναλαμβάνουμε τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο και φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.

blog

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 28, 2012

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΟΠΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ

Οι όροι εργασίας και οι αμοιβές των εργαζομένων στην χώρα μας ρυθμίζονται κυρίως από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (σ.σ.ε). Οι σ.σ.ε συνάπτονται μεταξύ των εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, διέπονται από το Συλλογικό Δίκαιο και διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με την κανονιστική τους εμβέλεια.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2, 2012

Περι.... τεκμηριων ο λογος!

«Τα τεκμήρια καθιερώθηκαν με σκοπό τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Η τεκμαρτή δαπάνη, όπως αυτή προσδιορίζεται από το σύστημα των τεκμηρίων, μαρτυρεί την ανάλωση και άρα την κτήση αντίστοιχου εισοδήματος, και κατά συνέπεια συμβάλλει στον εντοπισμό φορολογητέας ύλης που διαφεύγει του φόρου»

οκτωβριος 14, 2011

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΑΣ

Εδώ και λίγες μέρες παρατηρείται μία έντονη επιθετικότητα κατά των εργαζομένων των Ο.Τ.Α, και κυρίως των εργαζομένων της καθαριότητας, με αφορμή τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις. Η επιθετικότητα αυτή στηρίζεται στον εξής συλλογισμό: Η απεργία των εργαζομένων συνεπάγεται την συγκέντρωση σκουπιδιών στους δρόμους.

highlight

Ο Δημητρης Πισσας στον ilioupolisOnair

Ο Δημήτρης Πίσσας, , επιτυχημένος φοροτεχνικός της πόλης μιλώντας στην εκπομπή « στον ρυθμό της πόλης» του ilioupoliςOnair όπου έγινε προσπάθεια διερεύνησης της πραγματικής οικονομικής κατάστασης των κατοίκων της πόλης μέσω της πραγματικότητας ενός λογιστικού γραφείου , δήλωσε